• slidebg1
    Idea

Què és la Targeta Móbilis Jove (BONO JOVE)
i quins beneficis té?

És un títol personal i intransferible, vàlid en el Transport Alacant Metropolità (TAM), que permet al seu titular realitzar a un preu especial, recàrregues de 30 viatges, amb un màxim de 3 recàrregues al mes. Es pot utilitzar en tots els serveis de transport integrats en el TAM (autobús urbà, autobús metropolità i tramvia). Cada validació permet, dins dels 60 minuts posteriors, realitzar un transbord gratuït.
El benefici d’este títol per als titulars del Carnet Jove és d’un 15% de descompte sobre el preu de recàrrega d’una targeta Móbilis multiviatge estàndard. És el títol de transport més convenient per a qui utilitza de forma freqüent i combinada els diferents modes de transport integrats en el TAM.
Les tarifes vàlides per a 2017 són:
Recàrrega de 30 viatges: 21,20 €

Quines empreses participen?

MASATUSA (totes les línies), LA ALCOYANA (totes les seues línies metropolitanes excepte les línies “C”) i FGV (en la Zona A).

Qui pot beneficiar-se?

Els joves entre 14 i 30 anys (ambdós inclosos) titulars del Carnet Jove

On es pot comprar i tramitar este bono jove?

La targeta personalitzada Móbilis Jove es tramita en les oficines TAM d’Atenció al Client.
Per a major comoditat de l’usuari, la tramitació podrà efectuar-se enviant tota la documentació, per correu ordinari, a l’Oficina TAM, c/ Díaz Moreu, núm. 6, apartat de correus 4333, Alacant o a l’adreça electrònica tamjoveyescolar@subus.es

Documentació necessària per a la tramitació

-Fotocòpia del DNI
-Carnet Jove en vigor
-Fotografia del titular (grandària carnet)
-Justificant de pagament del preu del suport (targeta), de 4,00 €
-Imprés de sol·licitud degudament emplenat i firmat

On es pot recarregar?

En els punts de recàrrega habilitats o en les oficines TAM.
IMPORTANT:
La primera recàrrega (21,20 euros) ha de realitzar-se i abonar-se en les oficines TAM abans de retirar la targeta Bono Jove. Les següents recàrregues, poden realitzar-se en qualsevol dels punts de recàrrega habilitats o en les oficines TAM.
Per a recarregar el Bono Jove és imprescindible presentar el DNI (original) o el Carnet Jove.

On estan i quin horari tenen les oficines TAM d’atenció al client?

La ubicació, telèfon i horaris de les oficines TAM d’atenció al client són les següents:
Oficina TAM principal (c/ Díaz Moreu núm. 6, Alacant) – Telèfon: 965 14 09 36
Horari d’atenció al públic:
*02/01/17 al 30/06/17 i 21/08/17 al 30/12/17: de dilluns a divendres laborables de 9:00 a 19:00 hores (horari ininterromput) i els dissabtes de 10.00 a 13.00 hores
*01/07/17 al 18/08/17: de dilluns a divendres laborables de 09:00 a 15:00

Oficina TAM situada en l’Estació Central d’Autobusos d’Alacant – Telèfon: 965 12 37 44
Horari d’atenció al públic:
*De dilluns a divendres laborables de 8:30 a 14:00 hores i de 17:00 a 19:00 hores


Patrocinadors

Direcció

IVAJ.GVA JOVE, C/ Rambla Mendez Nuñez, 41 - 03002 Alacant

De 9:00 a 14:30 de dilluns a divendres
966 478 100
carnetjove_ivaj@gva.es
Back to top