funcion no disponible sin soporte javascript
flecha decorativa
asociacionismo_va
flecha decorativa
DESCOMPTES AMB CARNET JOVE
flecha decorativa flecha decorativa

SERVEI VOLUNTARI EUROPEU

 

El Servei Voluntari Europeu, (d'ara en endavant SVE), és una de les activitats que es poden desplegar en el marc de l'acció 1 del programa europeu Erasmus+. Es tracta d'una activitat solidària i d'aprenentatge que, a través d'experiències de col·laboració amb una entitat, permet als jóvens que hi participen com a voluntaris, adquirir destreses i competències per al seu desenvolupament personal i educatiu, en el marc de l'educació no formal.

En qualsevol acció de voluntariat europeu s'impliquen, almenys, una organització on s'exercirà l'activitat, una entitat que actua com a plataforma d'enviament i el/ la jove voluntari/ària.


Objectius generals que es persegueixen

  • Desenvolupar i promoure la solidaritat i la tolerància dels jóvens, tot contribuint a reforçar la cohesió social a la UE.
  • Promoure la ciutadania activa i afavorir l'enteniment mutu entre els jóvens.
  • Recolzar la participació dels jóvens en activitats de voluntariat dins i fora de la UE
  • Afavorir l'oportunitat d'establir un compromís personal en activitats de voluntariat internacionals
  •  Fomentar les associacions de solidaritat entre els ciutadans europeus
  • Implicar els jóvens en activitats que beneficien a la societat d'un altre país diferent del seu


Característiques

  • El SVE es realitza sempre en un país diferent del de residència del voluntari/ària i per un període que pot oscil·lar entre els dos i els dotze mesos.
  • Es pot triar un projecte dins d'una àmplia gamma d'activitats i camps, que es reflecteixen en una base de dades.
  • L'aprenentatge en el SVE s'implementa mitjançant altres activitats formatives que es porten a terme al llarg del projecte.
  • Un/a voluntari/ària no substituirà mai un lloc de treball.


Ací pots obtindre més informació sobre
l'acció del Sevei Voluntari Europeu,  del programa Erasmus+.