funcion no disponible sin soporte javascript
Estàs a : Inici > Europa >
flecha decorativa
europa_va
flecha decorativa
DESCOMPTES AMB CARNET JOVE
flecha decorativa flecha decorativa

  

logo_erasmus

 

Erasmus+ és el nou programa de la Unió Europea per a l’educació, la formació, la joventut i l’esport. El programa ha sigut creat pel  REGLAMENT (UE) núm 1288/2013, del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013.

Erasmus+, que estarà vigent des de l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2020, inclou en un únic programa els anteriors “Aprenentatge Permanent” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius y Grundtvig), “Joventut en Acció”, “Erasmus Mundus”, Alfa III, Tempus i Edulink.

El pressupost d’Erasmus+ és de més de catorce mil milions d’Euros, dels quals el 10% es destinarà a projectes de joventut.

 

Convocatòria 2016

Dossier Erasmus+ 2016

Guia del programa 2017 (castellà)

 


logo_erasmus100Objectius

 

 

 

En l’àmbit de la Joventut, els objectius d’Erasmus+  són els següents:

 • Millorar el nivell de competències i de capacitats bàsiques dels jóvens
 • Promoure la seua participació en la vida democràtica d’Europa i en el mercat de treball
 • Promoure la ciutadania activa, el diàleg intercultural i la integració social
 • Reforçar els víncles entre l’àmbit de la joventut i el mercat de treball
 • Promoure millores en la qualitat del treball, mitjançant una major cooperació entre les organitzacions en l’àmbit de la joventut i altres parts interessades
 • Complementar les reformes de les polítiques en les esferes locals, regionals i nacionals
 • Donar suport al desenvolupament d’una política de joventut basada en el coneixement i l’experiència
 • Reconeixer l’aprenentatge no formal i informal
 • Potenciar la dimensió internacional de les activitats juvenils
 • Potenciar el paper dels treballadors i les organitzacions en l’àmbit de la joventut com estructures de recolçament per als jóvens


logo_erasmus100Accions

 

 

 

Acció 1. Movilitat de les persones per motius d’aprenentatge:

Movilitat dels/de les jóvens: intercanvis juvenils, Servei Voluntari Europeu i accions innovadores
Movilitat de les persones que treballen en el camp de la joventut

 Acció 2. Cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques: suport al desenvolupament, la creació de capacitats i l’intercanvi de coneixements mitjançant acords d’associació entre organitzacions.

Acción 3.  Suport a la reforma de les polítiques:

 

logo_erasmus100Qui pot participar?

 

 

Persones individuals: estudiants, professors, formadors, persones que realitzen pràctiques professionals o que particiipen en programes d’educació d’adults, voluntaris, jóvens i persones que treballen en organitzacions actives en els camps de l’educació, la formació i la joventut.

Organitzacions: la participació de les persones en Erasmus+ es realitza mitjançant associacions, organitzacions públiques o privades o grups de persones que organitzen les activitats.

Les condicions de participació, tant de les persones com de les organitzacions, depén de cada acció i del pais en què tinguen el seu domicili. Com a norma general, les organitzacions han d’estar establertes en un país del Programa.


logo_erasmus100
Com presentar una sol·licitud?

 

 

Els passos per a presentar una sol·licitud són els següents:

1. L’organització ha d’enregistrar-se en el Portal de Participants.
2. Cal comprovar que el projecte cimpleix amb els criteris de elegibilitat (tipus d’activitat, perfil de participants, duració, etc), d’exclussió (complimient d’obligacions fiscals i tributàriae, presentació de documentació, etc.) i de selecció (capacitat financera i operativa).
3. Cal comprovar les condicions de finançament per a cada acció, d’acord amb els principis establerts per a les subvencions de la UE: irretroactivitat, no acumulació de subvencions, despeces elegibles, etc.
4. Reomplir i enviar el formulari de sol·licitud.

La Guia del Programa  conté tota la informació d’Erasmus+ 

 

logo_erasmus100Quan es poden presentar sol·licituds?

 

 

Tots els terminis de presentació de les sol·licituds expiren a les 12.00 h (migdia), hora de Brussel·les.

 

 


 

 

Dates per a presentar una sol·licitud durant l'any 2016:


 

PER A L'ACCIÓ CLAU 1

Tres terminis

Data límit presentació de sol·licituds

Projectes que comencen entre

1r

2 de febrer

1 de maig i el 30 de setembre del mateix any

2n

26 d' abril

1 d' agost i el 31 de desembre del mateix any

3r

4 d' octubre

1 de gener i el 31 de maig de l'any següent


 

PER A L'ACCIÓ CLAU 2*

Tres terminis

Data límit presentació sol·licituds

Projectes que comencen entre

1r

2 de febrer

1 de juny i el 30 de setembre del mateix any

2n

26 d' abril

1 de setembre del mateix any i el 31 de gener de l'any següent

3r

4 d'octubre

1 de febrer i el 31 de maig de l'any següent

  *Els projectes de suport a la innovació només es podran presentar en la ronda del 26 de abril (R2). Els projectes de suport a l'intercanvi de bones pràctiques es podran presentar en les tres rondes.

   

PER A L'ACCIÓ CLAU 3 "Diàleg estructurat: Contactes entre els jóvens i els responsables de la presa de decisions en l' àmbit de la joventut"

Tres terminis

Data límit presentació de sol·licituds

Projectes que comencen entre

1r

2 de febrer

1 de maig i el 30 de setembre del mateix any

2n

26 d'abril

1 d' agost i el 31 de desembre del mateix any

3r

4 d'octubre

1 de gener i el 31 de maig de l'any següent


 

 

 

 


Descarrega't el fullet

fullet