funcion no disponible sin soporte javascript
flecha decorativa
formacion_va
flecha decorativa
DESCOMPTES AMB CARNET JOVE
flecha decorativa flecha decorativa

TROBADA D'OCI EDUCATIU 2017

TROBADA D'OCI EDUCATIU 2017

COMUNITAT VALENCIANA

"Compartim il·lusions"

 

D'acord amb els principis del Manifest d'Oci Educatiu 2016, enguany volem tornar "a trobar-nos" per a reivindicar l'oci educatiu com a instrument per a la inclusió, la igualtat, la participació i el creixement personal i comunitari, especialment en la infància, l'adolescència i la joventut.

Les nostres generacions més joves tenen el dret a participar plenament en la vida cultural i artística de la comunitat.

Des de la ciutat, des del barri, des del poble, cal dinamitzar espais per a desenvolupar activitats d'oci educatiu, amb l'objectiu d'atraure i provocar experiències significatives que faciliten treballar valors relacionats amb la solidaritat, l'empatia i la felicitat. En definitiva, valors que contribuïsquen a formar persones madures, solidàries i felices.

Amb el títol "Compartim il·lusions", la proposta de treball d'aquesta trobada s'emmarca dins de l'àmbit de l'educació en valors. Ens centrarem en les emocions com a sentiments claus que poden donar sentit a les experiències que es desenvolupen dins del temps d'oci (solidaritat), en relació als altres (empatia) i en relació amb nosaltres mateixos (felicitat)

 

Programa provisional - Dates: 6 i 7 d'abril de 2017

Dijous, 6 d'abril
Vesprada de 19.00 a 20.30 h

Divendres, 7 d'abril
Matí de 9.00 a 14 h

 


Conferència

"Oci educatiu i acció sociocultural

com a dinamitzadors de comunitats"

a càrrec de Txus Morata García.

Professora titular de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull

 

9.00 h. Acreditació de les persones participants

9.30 h. Presentació

9.45 h. Conferència "El temps lliure educatiu al servei de la comunitat" a càrrec de Roser Batlle. Red Española de Aprendizaje-Servicio

10.50 h. Esmorzar

11.15 h. Presentació de projectes d'experiències

13.30 h. Exposició de pòsters d'activitats d'oci educatiu

14.00 h. Cloenda

Consell Valencià de Cultura
Palau de Forcalló, c/ Museu, 3
46003 València.

Centre Cultural la Beneficència
c/ Corona, 36
46003 València

 

Inscripció

La trobada és gratuïta. Per raons organitzatives, les persones interessades a assistir, siga com a oients o com a ponents, hauran de formalitzar la Fitxa d'inscripció corresponent.

Comunicacions

Les persones que desitgen presentar a la trobada la comunicació d'un treball d'oci educatiu, disposaran d'un màxim de 10 minuts per a fer-ho. A més, podran il·lustrar els continguts de la presentació amb un pòster (veure apartat següent) i  ho hauran de fer constar en el moment de formalitzar la seua inscripció a la trobada, fent servir el Formulari de bones pràctiques i adjuntar un resum, en format digital (en Word de PC). Per tal de poder ser inclòs en la documentació que es donarà a les persones assistents, el resum s'ha de remetre a l'IVAJ.GVA JOVE abans del 31 de març.

L'IVAJ.GVA JOVE publicarà en format digital les experiències presentades en la revista "Animació". Amb aquest objectiu, caldrà presentar el text complet de la comunicació, seguint les Normes per a la presentació de comunicacions. El text podrà ser presentat fins al 30 de juny de 2017.

Pòsters

Les persones que desitgen presentar un pòster il·lustratiu d'una bona pràctica d'oci educatiu, comptaran amb un espai per a exposar-los durant la trobada, i ho hauran de fer constar en el moment de formalitzar la inscripció, fent servir el formulari Fitxa bones pràctiques.
Els pòsters hauran de seguir les Normes per a la presentació de pòsters i s'enviaran a L'IVAJ.GVA JOVE abans del 31 de març de 2017. L'IVAJ.GVA JOVE s'encarregarà de la impressió.

Certificació

En finalitzar la trobada l'IVAJ.GVA JOVE expedirà un certificat de participació.

Secretaria de la Trobada

Servei de Gestió i Planificació de Programes de l'IVAJ.GVA JOVE
Telèfon d'informació: 961247794
Correu electrònic: ocieducatiu@gva.es

Organitza

Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove

Col·labora

Consell Valencià de Cultura
Diputació de València. Àrea de Cultura