funcion no disponible sin soporte javascript
Estàs a : Inici > Formació > APREN IDIOMES >
flecha decorativa
formacion_va
flecha decorativa
DESCOMPTES AMB CARNET JOVE
flecha decorativa flecha decorativa

CURSOS PER A PREPARAR EXÀMENS OFICIALS, DE NEGOCIS I DE LLARGA DURADA

 

Cursos de preparació de les proves oficials que acrediten el nivell de coneixements de l'idioma, com ara els exàmens IELTS, BULATS o els de la Universitat de Cambridge, i altres cursos amb un temari concret (com ara, negocis, turisme, art, etc.).

 

LA GRAN BRETANYA
Bournemouth King's Colleges Cursos de preparació d'exàmens de Cambridge
Brighton St Giles Cursos de preparació d'exàmens de Cambridge
Londres St Giles Cursos de negocis i cursos de preparació d'exàmens de Cambridge
Londres St Giles Highgate Cursos de negocis i cursos de preparació d'exàmens de Cambridge
Southampton Lewis School Cursos de preparació d'exàmens de Cambridge i cursos de llarga durada
Winchester Winchester School Cursos de preparació d'exàmens de Cambridge

 

 

IRLANDA
 Bray  ATC Cursos de preparació d'exàmens de Cambridge 
Cork CEC Cursos de preparació d'exàmens de Cambridge
Dublín Emerald Cultural Cursos de preparació d'exàmens de Cambridge
Galway Galway Cultural Inst. Cursos d'anglés comercial i cursos de preparació d'exàmens

 

 

ALEMANYA
Berlín GLS Cursos de preparació d'exàmens i cursos de llarga durada

                                           

 

                                           

DESCRIPCIÓ DEL TIPUS DE CURSOS

 

Cursos de preparació dels exàmens de Cambridge FCE/CAE: cursos específics per a obtindre estos títols oficials, en els nivells FCE (First Certificate) o CAE (Advanced). En general s'hi treballen les diferents habilitats de l'idioma i s'hi realitzen pràctiques dels exàmens. Hi ha cursos intensius de 4 setmanes, i d'altres defins a 8 o 12 setmanes. Normalment, cal un nivell mínim, de B1/B2 per al FCE i de C1 per al CAE. En molts casos es pot fer l'examen a la mateixa escola.

Taxes d'examen: 155-165 €. Més informació: www.cambridgeesol.org/exams/cae/index.html  

 

Cursos IELTS: títol oficial per acreditar els coneixements d'anglés, reconegut per universitats i empreses de tot el món. Normalment estos cursos es poden iniciar qualsevol dilluns i solen haver-hi exàmens tots els mesos.

Taxes d'examen: 185 €. Més informació: www.ielts.org

 

Cursos BULATS: curs general que inclou pràctiques de l'examen. Divendres, en finalitzar el curs, es fa l'examen detipus test per a avaluar i certificar els coneixements d'anglés, d'acord amb els nivells del Marc Europeu de Referència per a las Llengües (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Taxes d'examen: 50 € aprox. Més informació: www.bulats.org

 

Cursos de PROFESSORS: cursos d'anglés per a professors no nadius d'esta assignatura, alguns son subvencionables amb els programes europeus Comenius o Grundtvig. Solen estar enfocats a millorar les tècniques d'ensenyament a l'aula i a refrescar els coneixements generals de l'idioma. S'hi potencia l'ús de noves tècniques utilitzant noves tecnologies.

Més informació:
Programa Comenius http://ec.europa.eu/education/comenius/what_en.htm
Programa Grundtvig: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/grundtvig_en.htm  

 

Cursos ONE TO ONE: cursos que ofereixen la possibilitat de viure i estudiar a casa del professor rebent clases individuals de l'idioma.

 

Cursos d'anglés de NEGOCIS: cursos que inclouen vocabulari i exercicis en esta àrea específica.